PISCINA MUNICIPAL D'ALGAIDA

$

INSCRIPCIONS

Informació:

Per realitzar l’abonament, podeu omplir el següent formulari i enviarlo al nostre correu electrònic juntament amb el certificat d’empadronament. En cas de que hi hagui menors es necessari adjuntar també la fulla pertinent.

$

ACTIVITATS

NATACIÓ

AIGUAGYM