$

NATACIÓ

 

METODOLOGIA

 

El programa de natació d’Algalia Sport es basa en un fet diferenciador, l’ensenyament en grups reduïts.

Aquest fet fa possible l’assoliment dels objectius d’una manera més ràpida i efectiva, també permet als monitors donar una resposta individualitzada depenent de les necessitats i característiques de cada infant.

Cada grup tindrà un color, aquests colors ens permetran l’organització i diferenciació dels grups per edats i per nivell d’aprenentatge, aquesta organització també ens servirà per trobar un element motivacional per cada uns dels alumnes que els ajudarà a superar les diferents etapes que componen el nostre programa de natació.

AVALUACIÓ

 

El programa de natació d’Algalia Sport es basa en un fet diferenciador, l’ensenyament en grups reduïts.

Aquest fet fa possible l’assoliment dels objectius d’una manera més ràpida i efectiva, també permet als monitors donar una resposta individualitzada depenent de les necessitats i característiques de cada infant.

Cada grup tindrà un color, aquests colors ens permetran l’organització i diferenciació dels grups per edats i per nivell d’aprenentatge, aquesta organització també ens servirà per trobar un element motivacional per cada uns dels alumnes que els ajudarà a superar les diferents etapes que componen el nostre programa de natació.

$

SALUT ACTIVA

 

Què és salut activa?

Programa d’exercici físic adaptat a les característiques de cada persona, a la seva lesió i/o patologia i al seu dolor. Exemples: Hernies discals, celvicalgies, protusions discals, lordosis, cifosis, dorsolumbalgia, ciàtica,…

És un programa d’exercici integral dirigit a reeducar i mantenir la funció neuromuscular amb el fi de prevenir les dolències mecàniques del raquis, de la cintura pèlvica i de la cintura escapular.

Factors de risc: l’augment de la pressió intradiscal, la pèrdida de la posició neutre en situacions de càrrega, disminució del control motor…

Quins beneficis té?

  – Movibilitat articular funcional – Força muscular necessària – Balanç muscular adequat – Millores en la postura – Prevenció del dolor d’esquena – Disminuir l’estrès – Guanyar en consciencia corporal – Millora en l’equilibri – Comprendre el teu cos

A qui va dirigit el programa?

  A persones que pateixen dolor crònic d’esquena, que han sofert un episodi de dolor o que sense haver sofert cap episodi de dolor, desitgen començar un programa d’exercici físic que respecti la salut de la seva esquena i els previngui de patir dolors.
$

PÀDEL ALGAIDA

 

RANKING PÀDEL 2018-19

El rànking estarà format per grups de 5 persones. Les partides tindran un dia i hora assenyalats que s’aniran passant pel grup de WHATSAPP a tots els participants. En cas de què alguna persona no pugui jugar la partida el dia i hora assenyalades per l’organització, aquesta es posarà amb contacte amb els altres jugadors del seu grup per a jugar la partida a una altra data però sempre dins els límits que dona l’organització. A MÉS S’HA DE COMUNICAR A L’ORGANITZACIÓ PER ANULAR LA PISTA. (MOLT IMPORTANT).

Les partides estan previstes que es juguin a partir de les 19:00 h fins a les 22:00 h amb una durada de 1,5 hores. Generalment hi haurà una rotació de cada grup cada mes, així es jugarà un dia de la setmana diferent cada vegada, Si per algun motiu no es pot acabar la partida amb l’horari establert per l’organització

$

ESCOLA MATINERA

 

L’escola matinera té l’objectiu de donar un servei de guarderia a les famílies que, per causa laboral o d’altres impediments, no poden acompanyar els seus fills a les 09:00h al centre escolar. L’escola matinera és un servei de l’AMPA en coordinació amb el centre escolar. És un servei flexible on hi podeu confiar els vostres fills des de les 07:00h del matí fins a les 09:00h.

Cal tenir en compte que els nins comencen el dia escolar molt prest, per tant, les activitats que es promouen a l’escola matinera són de baixa densitat (conta contes, dibuix, joc lliure, etc.) per no cansar els infants que tenen un llarg dia endavant.

$

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La col·laboració entre l’AMPA i Algàlia Sport SL es va iniciar a l’any 2004, amb l’activitat de futbet. Des de les hores, no hem deixat de créixer any rere any, en número d’usuaris i en número d’activitats, sempre intentant proporcionar la màxima qualitat possible.

Algunes activitats han tengut continuïtat donat el seu èxit, però per tal de fer camí més agradable als nostres petits, sempre hem de mantenir la ment oberta per a noves incorporacions d’activitats que poden estimular i divertir els nostres usuaris, amb caràcter lúdic i educatiu, com poden ser les novetats que posam al vostre abast enguany: taller de cuina i taller de malabars.

Com sempre, restam oberts a consells i suggeriments que ens ajudin a millorar aquesta oferta.

$

ELS NOSTRES CENTRES

 
$

PISCINES D'ESTIU

$

EMPRESA

 
 ALGALIA SPORT és una empresa de gestió esportiva fundada el 2004 i dedicada a gestionar i explotar instal•lacions esportives privades i públiques, a més d’organitzar activitats esportives extraescolars; a assessorar en matèria esportiva i a promoure activitats puntuals de caràcter esportiu. Com a societat, Algalia s’ha especialitzat en la gestió o explotació d’instal•lacions esportives de municipis, a partir d’una oferta de servei que encaixa amb el model d’oferta pública de qualitat que ha de donar l’Administració. Algalia aposta per la formació i la iniciació esportiva, tot destacant en la direcció i coordinació d’activitats extraescolars i la formació esportiva en escoletes municipals. Coordina la seva gestió amb les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes dels municipis on treballa. Assessora en matèria esportiva municipis, clubs i entitats, tant pel que fa l’oferta com en la demanda d’activitats i instal•lacions esportives. Tot plegat sense deixar de banda estudis de viabilitat econòmica i prospeccions per a detectar les possibles necessitats de lleure o esportives. Promou i organitza activitats puntuals en matèria esportiva, esdeveniments, campionats, jornades de formació, i tot allò que serveixi per implementar el coneixement i la pràctica de l’esport.
EXPERIÈNCIA EN LA GESTIÓ
Des de l’any 2004 en que es constituí Algàl•lia gestió tècnica i esportiva com a societat, aquesta, s’ha encarregat de la gestió de les instal•lacions esportives de diversos municipis. Seguidament mostrem un petit historial dels municipis als qual hem intervingut.
CENTRES
Algaida Des del gener del 2004 Algàl•lia gestió tècnica i esportiva es fa càrrec de la gestió del poliesportiu i les instal•lacions del municipi d’Algaida. Aquesta gestió inclou la coordinació i organització de les activitats que es realitzen a les instal•lacions, així com dels horaris d’aquestes. A més des del mateix any es gestionen les piscines municipals que inclouen la coordinació de serveis de socorrisme, neteja i manteniment de l’aigua, organització dels cursos de natació i aquagym. Des del juny del 2006, Algàl•lia gestió tècnica i esportiva es fa càrrec també de la gestió i coordinació de les obres i l’explotació del bar del complex esportiu “Es Porrassar” amb un contracte de cinc anys de duració. Finalment cal destacar que el contracte de gestió de les instal•lacions poliesportives i les piscines municipals s’ha renovat per un nou període de quatre anys. Porreres Al municipi de Porreres Algàl•lia gestió tècnica i esportiva es fa càrrec de la gestió i coordinació del servei públic de la piscina municipal coberta climatitzada, i de dos locals esportius annexes a aquesta, propietat de l’Ajuntament de Porreres. Així mateix també s’encarrega de gestionar el servei de neteja dels vestidors i dels voltants del camp de futbol “Ses Forques”. La gestió de totes aquestes instal•lacions al municipi de Porreres fou adjudicada l’any 2006 amb un contracte per una durada de deu anys. Sant Llorenç Algàl•lia gestió tècnica i esportiva s’ha encarregat de la gestió i explotació de les piscines municipals des de l’any 2004 fins el 2007, un període de quatre anys en que l’empresa s’ha encarregat de la gestió d’horaris d’activitats i monitors, del servei de socorrisme i de la neteja i manteniment de les piscines i les seves instal•lacions
$

CONTACTE AMB NOSALTRES