Carregant...

Activitats Extraescolars

La col·laboració entre l’AMPA i Algàlia Sport SL es va iniciar a l’any 2004. Des de les hores, no hem deixat de créixer any rere any...

Image

Activitats Extraescolars

La col·laboració entre l’AMPA i Algalia Sport SL va començar l’any 2004 amb l’activitat de futbet. De llavors ençà no hem deixat de créixer any rere any tant en nombre d’usuaris com en nombre d’activitats, intentant proporcionar la màxima qualitat possible i restant sempre oberts a consells i suggeriments que ens ajudin a millorar aquesta oferta.

Algunes de les activitats proposades han tengut més continuïtat que d’altres depenent de l’èxit de cada una. No obstant això i per tal de fer un camí més agradable als nostres petits hem intentant mantenir l’esperit de constant renovació amb la finalitat d’incorporar activitats noves al nostre decàleg. Les activitats que oferim sempre són de caràcter lúdic i educatiu.

Informació

Més Informació:

Futbet: Han de dur roba esportiva, opcionalment sabates de futbet. L'activitat es dona dins el pavelló.

Patinatge: Han de dur roba esportiva i patins de patinatge artístic (no de línia). Els patins només els han de dur el primer dia, després queden guardats a les taquilles del pavelló. L'activitat es dona dins el pavelló.

Mini Tenis: Han de dur roba esportiva i una raqueta si en tenen, si no el primer dia el monitor en deixarà una i a la recollida us indicaran quina heu de comprar. L'activitat es dona a les pistes exteriors darrere el pavelló.

Gimnàstica Rítmica: Han de dur roba esportiva, més endavant si és necessària roba especifica ho indicarà la monitora. L'activitat es dona dins el pavelló

MultiEsport: Han de dur roba esportiva. L'activitat es dona dins el pavelló

Anglès: No es necessita material específic. L'activitat es dona a l'aula de religió dins l'escola.

Mans Creatives: No es necessita material específic. L'activitat es dona a l'aula de religió dins l'escola.

Ludoteca: No es necessita material específic, ho proporciona l'empresa. L'activitat es dona a l'aula de religió dins l'escola.

Inscripció

A partir de dilluns dia 11 de Setembre a les 11:00 apareixarà un botó per a realitzar l'inscricpió a les activitats estraescolars.

Inscriure