Inscripció Natació

Curset de natació a la piscina municipal de Sant Joan per el mes de Juliol del 2022

Formulari:

Nom incomplet.
Escriu el llinatges.
Escriu la data de naixement.
Escriu el teu telèfon.
Indicau el vostre Email.
Indicau el vostre Email.
Indicau la vostra direcció.
Indicau la vostra població.
Perfavor seleccioneu si és al·lèrgic.
Especifiqueu si patiu alguna malaltia o minusvalidesa remarcable.

Cursos Disponibles

Curs Complet!
Curs Complet!
Curs Complet!
3 Inscrits
4 Inscrits
4 Inscrits
3 Inscrits

Adjunteu document LOPD

, Podeu fer una foto o escanetjar el document cumplimentat i pujar-ho. També podeu complimentar el document amb el mòbil mitjançant l'aplicació Adobe Fill&Sign Android o Iphone


Adjunteu justificant de pagament